[Documentation] [TitleIndex] [WordIndex

Describe ROS/Hướng dẫn cài đặt here.

Hướng dẫn cài đặt ROS Kinetic

Hướng dẫn này sẽ cài đặt phiên bản "" ROS Kinetic Kame , hỗ trợ trên Ubuntu Wily (15.10) và Ubuntu Xenial (16.04 LTS), một số nền tảng os khác cũng được hỗ trợ.

Để cài đặt phiên bản trước, ROS Jade Turtle, vui lòng xem hướng dẫn cài đặt Jade.

Để cài đặt phiên bản trước , ROS Indigo Igloo, hỗ trợ Ubuntu Trusty (14.04 LTS) và nền tảng hệ điều hành khác. Vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt Indigo nếu bạn cần sử dụng phiên bản này do lý do tính tương thích với robot hoặc nền tảng hệ điều hành.

Các liên kết bên dưới chứa hướng dẫn cài đặt 'ROS Kinetic Kame' 'trên các hệ điều hành khác nhau. Bạn cũng có thể muốn xem các tùy chọn cài đặt riêng cho từng robot chuyên biệt.

Select Your Platform

Supported:

Experimental:

Or, Select your robot

Robots:

See all robots supported here: Robots


2022-11-26 13:10